Visszaemlékezések

Az alábbiakban azok a beszámolók, visszaemlékezések szerepelnek, amelyet olyan emberekkel készítettünk, akik együtt dolgoztak, vagy élete egy szakaszán szorosabb baráti, szakmai kapcsolatban voltak vele a fogyatékos emberekért végzett munkájában.

Árvai Magdolna

„Zsuzsa néni a tiszteletet a viselkedéséért, szavaiért, megfontoltságáért, tiszta őszinte emberségért kapta.”

A Nők Lapja újságírója, aki többször készített Göncz Zsuzsával interjút az évek során. Először egy gödi gyermekotthonban találkoztak a nyolcvanas évek végén, ahova Zsuzsa néni a férjét, Göncz Árpádot, aki akkor még nem volt köztársasági elnök, és Kuncze Gábort kísérte el. Aztán a Kézenfogva Alapítvány rendezvényein találkoztak újra, és ezek során kialakult köztük egyfajta munkakapcsolat, majd több személyes találkozást követően, egy nagyon különös barátság. Tovább»


Bayer Ilona

„Hittem, hogy a 100. születésnapodat nagyon, nagyon megünnepeljük. ”

Még akkor is, ha az ember ebben a korban már nem zajos világi hívságokra vágyik, inkább szelíd nyugalomra, hogy végiggondolja hosszú életét. A tiéd nemcsak hosszú, de mozgalmas is volt, sorsfordító –többször fájdalmas, mint örömteli- eseményekkel. Tovább»


Bódis Alexandra

„Olyan volt, aki mindig a megoldásokat kereste, és sosem a kifogásokat.”

KézenFogva Alapítvány családsegítő munkatársa volt 1998-2002 között. "Zsuzsa néni nyugodt, optimista, kedves, közvetlen személyiség volt. Együttérzéssel beszélt minden hozzáfordulóval. Olyan volt, aki mindig a megoldásokat kereste, és sosem a kifogásokat. Ritkán találkozom ilyen hozzáállással." Tovább»


Czeizel Barbara

„Olyan ember volt, aki mindig értő figyelemmel, közvetlen emberi hozzáállással fordult a hátrányos helyzetű emberek, fogyatékos emberek és gyerekek irányába.”

"Zsuzsa nénit személyes és szakmai kötödésen keresztül is ismerhettem. Olyan ember volt, aki mindig értő figyelemmel, közvetlen emberi hozzáállással fordult a hátrányos helyzetű emberek, fogyatékos emberek és gyerekek irányába. Meghallgatta a problémákat, és segített megoldásokat keresni, bármikor felhívhattam, megértő és hozzáértő figyelme mindig jelen volt." Tovább»


Csató Zsuzsa

„71 éves vagyok, öreg. Ha eszembe jut, hogy Zsuzsa néni ennyi idős korában vágott neki az Alapítvány létrehozásának, újra és újra megrendülök. Honnan volt ennyi ereje?”

Ha Zsuzsa nénire gondolok – és gyakran jut eszembe- elsőként mindig az a csendes, a sarokban álldogáló, szinte eltűnni kívánó, békésen, szelíden mosolygó asszony jelenik meg, aki unokáira várt a Várban a kisfestők képzőművész foglalkozásainak előterében. Tovább»


Dr. Gazsi Adrienn

„Lehetőségem volt arra, hogy megtapasztaljam, milyen körültekintően, empátiával közelít egy egy élethelyzethez, milyen tűpontosan lát rá a jogi problémák mögött húzódó valódi élethelyzetre, és milyen aktív abban, hogy adott ügyben megtaláljuk a valódi megoldást.”

Zsuzsa nénit a Kézenfogva Alapítvány kuratóriumi elnökeként ismertem meg 2005-ben, amikor az alapítványnál jogászként dolgozni kezdtem. Függetlenül attól, hogy az alapítvány napi szintű operatív működésében már ekkor nem vett részt, fontosnak tartotta, hogy minden héten ott legyen a hétfő reggeli munka megbeszéléseken (teameken), elnöki jelenléte biztosította, hogy közvetítse és átadja azokat az alapelveket, alapértékeket, szemléletet, melyeket a fogyatékos emberek támogatása kapcsán képviselt. Tovább»


dr. Gruiz Katalin

„Gyakran állítalak példaképül magam elé, mint olyasvalaki, aki megértve a sérült emberek problémáit, és felismerve a saját és az ország lehetőségeit önzetlenül próbáltad siettetni a fejlődést, a szakmai megoldásokat a sérült gyereket és a családot szolgáló új rendszerben, elültetni a modern szociális munka alapjait, hogy soha többé ne kelljen valakinek a fogyatékossága miatt szegregáltan és kiszolgáltatottan élni.”

dr. Gruiz Katalin, Down Alapítvány elnöke, egyetemi oktataó, kutató, érintett édesanya Tovább»


Házi Judit

Szerettem, amikor megkérdezte: „Te mit gondolsz?” Érdekelte, hogy a hozzá közel állónak mi a véleménye egy adott dologról.

Szellemi szabadfoglalkozású nyelvtanár, fordító, tolmács volt sok éven keresztül, beleértve Göncz Árpád köztársasági elnökként töltött 10 évét is. Protokolltolmácsként dolgozott úgy Magyarországon, mint külföldön magas szintű delegációk mellett a Külügyminisztérium megbízásából. Zsuzsa asszonyt (és elnök urat) ilyen minőségében ismerte meg, kísérőtolmácsként gyakorlatilag 9 éven át dolgozott folyamatosan mellettük. Tovább»


dr. Kálmán Zsófia

„Láttam nagykövetekkel, miniszterekkel, elnökökkel különböző eseményeken, akikhez ugyanolyan természetességgel fordult, mint a kerekesszékes maratonista fiatalokhoz, a Down-os klub tagjaihoz vagy a vakvezető kutyák kiképzőihez.”

dr. Kálmán Zsófia, gyermekorvos, író, emberi jogi aktivista, számos civil szervezet alapítója, a hazai fogyatékosságügy meghatározó, úttörő alakja. Tovább»


Kalmár Judit

„Kevés ember volt az életemben, akit ennyire tisztelek, becsülök, szeretek- a mai napig szeretem, nekem még mindig itt van…”

Judit 2004 és 2013 között volt a Kézenfogva Alapítvány munkatársa. Két halmozottan sérült gyermeke van, már emiatt is hallott Zsuzsa néni ilyen irányú tevékenységéről. Tovább»


Krausz Éva

„Zsuzsa vérében, helyesebben a lelkében volt, hogy segíteni kell az elesetteken”

Krausz Éva, gyógypedagógiai tanár, főiskolai tanár, a KézenFogva Alapítvány kurátora 1993 és 2013 között. Zsuzsa néni az elsők között kereste meg őt a gyógypedagógia világából és dolgozott vele 20 éven keresztül. Tovább»


Kunczéné Fellegi Katalin

„ ...sajnálhatja, hogy nem ismerte és bár sok információt szerezhet róla különböző emberek véleménye alapján, de így nem lehet pótolni személyisége varázsát... ”

Amikor 1994-ben megalakult az új kormány, Zsuzsa néni a rezidenciára meghívta egy teára a miniszterek feleségeit. Felhívta a figyelmünket a Kézenfogva Alapítvány munkájára és arra kért minket, hogy segítsük őt és ezen keresztül az alapítvány által gyámolítottakat. Tovább»


K. Papp Lehel

„Zsuzsa néni nagyon elhivatott volt a fogyatékos emberek iránt, az alapítvány csapatának ezáltal is nagy erőt adott.”

2002 óta dolgozik a KézenFogva Alapítványnál, először az információs szolgálat munkatársaként válaszolt a bejövő kérdésekre, igényekre. Később az alapítvány több más szolgáltatásánál vállalt feladatot. 2002-ben találkozott először Zsuzsa nénivel, és ekkor kezdték el a közös munkát. Tovább»


Lányiné Engelmayer Ágnes

Az első szó, ami eszembe jut róla, hogy mindig „odaforduló” volt: az ösztönös érzékenységet nagyon értékeltem benne, hiszen a gyakorlati életből vett praktikus tudásával tudott segíteni másoknak.

Lányiné Engelmayer Ágnes és Göncz Zsuzsanna közösen dolgoztak azon, hogy a KézenFogva Alapítvány munkássága által megerősödjenek olyan önszerveződő, önsegítő csoportok az országban, amelyek akár civil szervezetté válva, tevékenységükkel hatékonyan segítik a fogyatékossággal élő személyeket, családjaikat: „A KézenFogva Alapítványnál mind egy cél érdekében dolgoztunk, hogy megfelelő segítséget tudjunk nyújtani: összetalálkozott egy szakma által képviselt megközelítés, az odaforduló emberi inspirációval”.
Lányiné Engelmayer Ágnes pszichológus, gyógypedagógai tanár, a pszichológiai tudományok kandidátusa. Legfőbb kutatási területe a pszichodiagnosztika, fogyatékosok pszichológiája köré összpontosult. A Kézenfogva Alapítvány munkásságához kezdetektől szorosan kapcsolódott. Tovább»


Dr. Maléth Anett

"Zsuzsa néni figyelme mindig elsősorban az ember felé irányult, az embert szerette a maga lényében és lényegében megismerni, látni. "

Zsuzsa nénivel a KézenFogva Alapítvány nagyszabású, lillafüredi nemzetközi konferenciáján, 1995-ben találkoztam először, éppen abban az évben végzett "friss" szemű, további szakmai terveket dédelgető gyógypedagógusként. Tovább»


Lengyel Lajos

Egy majdnem szemtelen kérdést tett fel Zsuzsa néninek, arra vonatkozóan, hogy hogyan tudják kezelni például egy családi séta közben a testőrök jelenlétét. „Két oldalról közrefogjuk és úgy viselkedünk velük, mintha a gyerekeink lennének." Hangzott Zsuzsa néni válasza.

Lengyel Lajos a Magyar Speciális Olimpia Szövetség elnöke Tovább»


Orbán Péter

„A kemence, melegsége, központisága, tüze, parazsa ténylegesen kifejezi Zsuzsa néni kedvességét, színességét, tüzét és a benne megsülő kenyér pedig az anyai szeretetét, amivel az egész területhez állt, szolgáló lényét, ami életet teremt, nevel és táplál.”

Orbán Péter gyógypedagógus, aki „társadalmi vállalkozóként” mutatja be magát, nevéhez szorosan kapcsolódik a Fecskepalota, értékekről és elfogadásról mesél, miközben Göncz Árpádné, Zsuzsa nénire emlékezik. Tovább»


Papp Ágnes

„Mindig úgy kérdezte meg, hogy mit tehet értünk, hogy az (el)fogadható legyen és ne érezzük magunk rosszul ebben a szituációban és azonnal hozzátette, hogy az neki vagy a KézenFogvának miért jó, hogy segíthet.”

Papp Ágnes az ÉTA Országos Szövetségének elnöke különleges kapcsolatáról mesél Zsuzsa nénivel, a volt köztársasági elnökné 100. születésnapja alkalmából készített interjúban. Tovább»


Pordán Ákos

„Kevés embernek adatik meg az, hogy az lehet a munkája, amit szeret csinálni. Zsuzsa néni segítségével ez nekem megadatott. Hálás vagyok érte Istennek!”

A KézenFogva Alapítvány munkatársa 1996. júniusától. 2001-től az ügyvezető, 2003-tól a kuratóriumi tagja. Zsuzsa néni közvetlen munkatársa 1996 és 2013 között. Tovább»


Rapai Nándor

„Zsuzsa néni bízott az emberi jóságban. Tisztaszívű volt, akinek belülről jött a segíteni akarás, a szolidaritás. Látta, milyen nehéz a családok élete, akik sérülteket nevelnek, milyen kevés segítséget kapnak. Pedig a sérült emberek fokozottan szorulnak a segítségre.”

Rapai Nándor újságíró, gyógypedagógus. A fogyatékos emberek médiában való bemutatása, megjelenítése az ő nevéhez fűződik, mivel az MTV-nél dolgozott adásvezetőként, később programszerkesztőként, majd programigazgató-helyettesként. Évekig volt felelős szerkesztője a Segítőtárs- mai nevén Esély - című műsornak. A műsorban gyakran mutattak be fogyatékos emberekkel kapcsolatos programokat, pillanatképeket. Göncz Zsuzsa nénivel és férjével aktívan dolgoztak közösen azon, hogy a MTV bemutassa azokat a programokat, amely a fogyatékos emberekről szól és ahol, ők is jelen voltak. Tovább»


Schenk Lászlóné

„Zsuzsa néni mindenkit figyelmesen meghallgatott, és odafigyelt a másikra. Mindig emlékezett ránk.”

Schenk Lászlóné, Erika az Esőemberekért Egyesület elnöke, egy autista fiatalember édesanyja, aki előre megpróbálta megtervezni gyermeke jövőjét. Tovább»


Stang Marika és Ferenc Lívia

„Ha szolgálni kívánok valakit, azokat szolgálom, akiknek szolgálójuk nincsen: a védteleneket. Akiknek sem a darutollas úri világban, sem az egyenlők közt egyenlőbbek világában nem jutott szó, akik a versenytársadalom versenyképtelenjei. Akiknek nincs eszközük megvédeni önmagukat. S akik épp ezért leginkább szorulnak védelemre." /Göncz Árpád/

Göncz Árpádné Zsuzsa nénire a Szajki Fogadj el! Alapítvány is hálával és szeretettel emlékszik vissza. Tovább»


Sűdy Zoltánné

„Példaképemnek tekintem, akitől tanulni lehetett, aki a rendelkezésére álló eszközökkel mindent elkövetett, hogy szebbé, jobbá tegye egyesek, és mindannyiunk életét. Életem meghatározó élménye, hogy személyesen is ismerhettem. Hozzám írt leveleit mai napig őrzöm."

Sűdy Zoltánné, Erika, volt bangkoki és tokiói nagykövet feleségének visszaemlékezése. Tovább»


dr. Suller Attiláné

„Zsuzsa néni nagy figyelemmel és szeretettel fordult a gyerekekhez: megnézte, hogyan készülnek a műhelyben a termékek, beszélgetett a fogyatékossággal élőkkel."

Dr. Suller Attiláné, a debreceni fogyatékosellátás meghatározó alakja. A SOFT Alapítvány, a debreceni Egeészségügyi Gyermekottohon és végül a Fény Felé Alapítvány munkatársaként, mindeneseként jelentős szolgáltatásfejlesztési munkát végzett. Tovább»


Szamos Gabriella

„Matematika tanári szakon végeztem és így talán érthető, hogy Zsuzsa asszony egész megjelenése olyan volt számomra, mint egy tanárnőé. Nagyon imponált nekem. Csöndes, de határozott ember benyomását keltette. Azt is észrevettem, amikor beszélgettünk, hogy mindezek ellenére nagyon határozott véleménye volt az élet legtöbb dolgában. Nem felszínes dolgokról beszélgettünk már az első találkozónkon, hanem nagyon fontos, lényegi témákról."

Tovább»


Szász Ibolya

„Zsuzsa néni a maga egyszerűségével tudott nagyszerű lenni."

Szász Ibolya, a KézenFogva Alapítvány titkárságának vezetője sugárzó mosollyal mesél az Alapítványnál végzett közös munkáról, Zsuzsa nénihez kapcsolódó sok szép élményéről, de ami a legfontosabb számára, hogy milyen elfogadó és természetes volt Zsuzsa néni mindenkivel. Tovább»


Szekeres Tiborné

„Most is vannak akik azt mondják, hogy milyen nagyszerű és egyben nehéz amit csinálunk, de Zsuzsa néninél érezni is lehetett, hogy tudja miről beszélünk Jó érzés volt, hogy valóban megértette ezt."

Szekeres Tiborné, elsősorban anyuka, aki tenni szeretett volna azért, hogy gyermekének is lehetősége legyen emberhez méltó módon élni, másodsorban pedig az Egyenlő Esélyekért Alapítvány kuratóriumi elnöke, az Összefogás az Egyenlő Esélyekért Nonprofit KFT. tulajdonosa és vezetője, valamint az Aktív Műhely KFT. fenntartója, ahol állami gondozásból kikerült fiatalok oktatása, foglalkoztatása, az önálló életre való felkészítése folyik. Tovább»


Szvacsekné Jahn Margit

„Az embersége volt a hite"

Szvacsekné, Gitta, az 1991-ben alakult Fogd a Kezem Alapítvány alapítója és vezetője, és jelenleg is nyugdíjasként támogató aktív tagja. Tovább»


Tóthné Bacskai Edit

„Sok embernek és sok családnak a Zsuzsa nénije volt, mondhatni, az ölelő édesanyja... Mert átölelt bennünket.
Ennyire nyíltan és szeretettel, ennyi tisztelettel bennünket nem vállalt fel senki, sem azelőtt, sem azóta."

Tóthné Bacskai Edit 17 évig volt A Halmozottan Sérültek és Szüleinek Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Egyesületének elnöke. Göncz Árpádné Zsuzsa nénivel a Kézenfogva Alapítvány létrehozása után, 1998-ban vette fel először a kapcsolatot: eleinte leveleztek, majd telefonon beszélgettek és egyre többször találkoztak, nemcsak szakmailag, hanem személyesen is egyre szorosabbra fűzve a kapcsolatukat. Tovább»


Várnai Mária

„Szociális munkás volt, aki attól, hogy first lady lett, nem változott meg."

Eredeti végzettségét tekintve gyógypedagógus, pszichopedagógus. A Magyar Televízió munkatársa volt 42 éven át, munkássága meghatározó része a Segítőtárs című műsor, melyen 15 éven át dolgozott rendezőként és riporterként Rapai Nándorral együtt. Tovább»


Vég Katalin

„Olyan ember az életemben, akire felnézek és akit tisztelek."

Az egyetem elvégzése után kerültem kapcsolatba a KézenFogva Alapítvánnyal, először önkéntesként, majd Zsuzsa néni kérésére munkatársként csatlakoztam az Alapítvány munkájához. Zsuzsa néniről legelőször kedvessége, derűje, embersége jut eszembe. Amikor rá gondolok, megelevenedik előttem Zsuzsa néni mosolygós, kedves képe. Hivatalos értelemben főnököm volt Zsuzsa néni, ugyanakkor annyi mindent tanultam meg mellette emberségről, a szociális területen elengedhetetlen hozzáállásról, az élethez való viszonyulásról, ami egész életemen át elkísér. Tovább»


Wisinger János

„Zsuzsa néni mint ember nagyon szelíd bölcs szeretetet árasztó egyéniség volt, szerette és nagyon értette a humort.
Mindig kifejezte megbecsülését az területen dolgozó szakemberek munkája iránt."

Wisinger János gyógypedagógus, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség tiszteletbeli-örökös elnöke. Tovább»