QoLAB - Életminőség-alapú szolgáltatásfejlesztés

Az elmúlt évek korszerűsítése során a fogyatékosságügyi szolgáltatások a felhasználóközpontúbb és az emberi jogokon alapuló gyakorlatok irányába alakultak át. A szolgáltatások minőségének értékelésekor a fő prioritásnak minden esetben a támogatott személyek életminőségére gyakorolt hatásnak kell lennie, amely a Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól Szóló ENSZ Egyezményben (UNCRPD) rögzített jogokon alapul.

A QoLAB projekt célja, hogy az életminőséget középpontba helyező támogatási modell (QoLSM) gyakorlati megvalósításával támogassa a szolgáltatók minőségértékelését és szolgáltatásfejlesztését, amely összhangban van az UNCRPD-ben meghatározott jogokkal és elvekkel.

A projekt hozzájárul a szolgáltatások új generációjának kialakulásához. Teszi ezt olyan támogató eszközök és gyakorlati útmutatók létrehozásával és alkalmazásával, amelyek lehetővé teszik a szolgáltatások számára, hogy javítsák az egyén általános életminőségét.

Célja továbbá, hogy a fogyatékossággal élő személyeket képessé tegye arra, hogy részt vegyenek az életüket érintő döntésekben, és aktív szerepet vállaljanak az őket érintő szolgáltatások alakításában. A szolgáltatók képesek lesznek cselekvési tervet kidolgozni és kísérleti jelleggel alkalmazni a QoLSM modellt szolgáltatásaikban, a fogyatékossággal élő személyek és támogatói körük érdemi részvételével, a "Semmit rólunk nélkülünk" elvvel összhangban.

A projekt céljai

A szolgáltató szakemberek és vezetők továbbképzése a QoLSM modellel kapcsolatban, valamint a szolgáltatók kapacitásának növelése a fogyatékossággal élő személyek számára nyújtott szolgáltatások minőségének mérésére szolgáló, innovatív keretrendszerek végrehajtása terén.

A fogyatékossággal élő személyek és támogatói körük képessé tétele, hogy aktív szerepet vállaljanak a támogatás minőségbiztosítási és tervezési folyamatában.

A párbeszéd és az együttműködés erősítése az ellenőrző szervekkel és hatóságokkal.

A QoLSM modell és tanulási eszközök széles körű elfogadásának és integrációjának előmozdítása Európa-szerte a szolgáltatást igénybe vevők életminőségének javítása érdekében.

Célcsoportok

Szolgáltatások és szakemberek (közvetlen támogató szakemberek, egészségügyi szakemberek, oktatási és szociális szakemberek)

Szolgáltatások vezetői, menedzserei

Fogyatékossággal élő felnőttek és támogatói körük tagjai

Ellenőrző szervek és hatóságok

Tervezett tevékenységek

Eszköztár létrehozása az életminőséget támogató modell (QoLSM) megvalósításáról: a projekt célcsoportjaira szabott képzési és kapacitásépítési forrásokat tartalmazó eszköztár. Az eszköztár támogatja az érintett feleket a QoLSM keretrendszer megértésében és végrehajtásában.

Kapacitásépítő workshopok szervezése: célcsoportra szabott foglalkozások és képzések szolgáltatók szakemberei, vezetői, a fogyatékossággal élők és támogatóik számára, hogy hogyan irányítsák és/vagy vegyenek részt a QoLSM végrehajtásában.

A QoLSM szakpolitikai ajánlások és megvalósíthatósági terv: támogatja egy európai stratégia kidolgozását arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a QoLSM-et különböző kontextusokban végrehajtani, figyelembe véve a helyi tényezőket, mint például a kulturális különbségeket, a jogi kereteket és az erőforrások rendelkezésre állását.

Időtartam:

2023 december - 2026 november

Partnerszervezetek

European Association of Service Providers For Persons With Disabilities (EASPD)

Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö (KVPS)

Hand in Hand Foundation (HIH)

C.E.C.D. Mira Sintra - Education Centre for Persons with Disabilities (CECD)

Lebenshilfe Salzburg (LHS)

A projekt koodinátora az alábbi címen érhető el:

Fabiana Scarano, EASPD Policy and Project Officer: fabiana.scarano@easpd.eu
Lyzaveta Drannikova, EASPD Project Officer: lyzaveta.drannikova@easpd.eu

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.


Website of the project in English /
A projekt angol nyelvű honlapja itt található