Jogi tájékoztató előadás-sorozat – szülőknek, érintetteknek

MEGHÍVÓ - SZÜLŐCSOPORTRA

Jogi tájékoztató előadás-sorozat – szülőknek, érintetteknek

A KézenFogva Alapítvány 3 alkalmas szülőknek, érintetteknek szóló előadás sorozatot indít, amely a fiatalkor és felnőttkor kérdéseit, állomásait veszi végig jogi aspektusból.

Az előadások időpontjai:

2024. március 11. március 18., március 25. 16.30-19.30 óráig

Előadó: Dr. Gazsi Adrienn, a Kézenfogva Alapítvány jogásza
Az előadás-sorozat kedvezményes részvételi díja: 10.000 Ft + áfa, (12.700 Ft) mely mind a 3 alkalmon való részvételt biztosítja (1 alkalom 3 óra)
Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyes előadásokra nem lehet külön jelentkezni.
Az előadások helyszíne: Kézenfogva Alapítvány 1093. Budapest, Lónyay u. 19.
Az előadások interaktív formában kerülnek megtartásra. Az előadások anyagát a résztvevőknek megküldjük.
Jelentkezési határidő: 2024. február 29.
A jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében fogadjuk. A részvételi díjról számlát fogunk kiállítani a jelentkezési lapon megadott címre.
Jelentkezni az alábbi linken lehet: https://forms.gle/c6HeFH9Y2kABGcAd6
További információ: sebestyen (pont) gabriella (kukac) kezenfogva (pont) hu

Tematika

Fiatal kor, felnőtt kor

1. alkalom (2024. március 11. 16.30-19.30 óráig)

A nagykorú, cselekvőképes személyek döntéshozatala, aláírási joga, jognyilatkozatai. A döntéshozatal támogatása, a támogatott döntéshozatal és a gondnokság jogintézménye közötti különbözőségek (1 alkalom/ 3 óra)
- Az érintett családja, környezete (természetes és professzionális támogatók) milyen segítségnyújtási lehetőséget kínálhatnak arra, hogy az érintett az egyes területeken el tudjon járni nagykorúvá válással?
- Állnak-e rendelkezésre a cselekvőképességet nem érintő, de az érintett jogainak védelmét szolgáló jogi megoldások?
- A fizikai okból akadályozott fogyatékos személyek jognyilatkozat tétele
- A cselekvőképességet nem érintő, de az érintett jogainak védelmét szolgáló jogi megoldások és azok feltételei: támogatott döntéshozatal, bizalmi vagyonkezelés stb.
- Fiatal felnőttkorban a cselekvőképesség korlátozásának elkerülése, vagy a legkevésbé korlátozó megoldás alkalmazásának kérdése
- Hangsúlyosan fontos annak körüljárása, hogy
- a fiatal a nagykorúság beálltával milyen élethelyzetbe kerül (otthon él, a családjával, iskolába jár, esetleg szociális intézményi elhelyezést vesz igénybe, támogatott lakhatási szolgáltatást vesz igénybe stb.)
- a fiatal fogyatékossága és egyéb környezeti tényezők hogyan korlátozzák döntéshozatali képességét egyes területeken?
- az akadályozottság hogyan támogatható, a képességek hogyan fejleszthetők?
-- Az előzetes jognyilatkozat megtétele mérlegelése, a gondnokság feltételeinek megismerése
- Cselekvőképesség korlátozás, ügycsoportok, az érintett személy "egyéni körülményeinek, családi, társadalmi kapcsolatainak" vizsgálata
- Gondnokság alá helyezési eljárás, feltételei gondnok (ideiglenes gondnok, zárgondnok) kirendelése

2. alkalom (2024. március 18. 16.30-19.30 óráig)

Nagykorú fogyatékos személyek esetében igényelhető pénzbeli, szociális és egészségügyi ellátások, szolgáltatások rendszere, hozzáférés közszolgáltatásokhoz, foglalkoztatás (1 alkalom/ 3 óra)
- Hogyan tudjuk feltétképezni, hogy az érintett fogyatékossági típusa, foka, szükségletei és élethelyzete alapján milyen támogatásokra lehet jogosult?
- Döntési pontok az életút tervezés szempontjából, jogosultsági feltételek, egymásra épülő ellátások, ütköző ellátások
- Jogosultság feltételei ellátás típusonként
- Igénylés kérdései, folyamata, jogorvoslat elutasítás esetén
- Munkavállalás és foglalkoztatás
- A fogyatékossággal élő személyek munkavállaláshoz való joga
- Ki segít a munkakeresésben a fogyatékos személy számára? Milyen szervezetekhez tud fordulni?
- Hány éves kortól létesíthető munkaviszony és milyen jogokkal és kötelezettségekkel jár?
- Gondnokság alatt álló személy létesíthet-e munkaviszonyt?
- Ki a megváltozott munkaképességű személy? Milyen eljárás után kaphatja meg a megváltozott munkaképességű minősítést valaki? Mi a komplex minősítés?
- A megváltozott munkaképességű személyek pénzbeli ellátásai (rokkantsági és rehabilitációs ellátás)
- A munkaviszony alatt a fogyatékos, megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása esetén mire kell figyelemmel lenni? Tudnia kell-e a munkáltatónak, hogy a munkavállaló megváltozott munkaképességű?
- A nyílt munkaerőpiacon kívül milyen egyéb, védett foglalkoztatási területek vannak fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek számára?

3. alkalom (2024. március 25. 16.30-19.30 óráig)

Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátások (alapszolgáltatások, bentlakásos ellátások, támogatott lakhatás), azok feltételei, ellátotti jogviszony létrejötte, tartalma (1 alkalom/ 3 óra)
- Milyen támogatások léteznek a nagykorúvá váló fogyatékos emberek önálló életvitelének támogatásához?
- A szociális alapszolgáltatások rendszere, szerepük a fogyatékos emberek önálló életvitelében
- A szociális szakosított ellátások, különös tekintettel a támogatott lakhatásra
- Hány fő élhet támogatott lakhatásban együtt?
- A családtag hozzátartozó is beköltözhet-e?
- Mennyibe kerül az érintett, illetve családja számára, mennyi a szolgáltatás térítési díja?
-
- Milyen szolgáltatásokat biztosít a támogatott lakhatás?
- Milyen szakemberek dolgoznak a támogatott lakhatásban?- Hol találhatóak a támogatott lakhatási szolgáltatások, kik működtetnek, működtethetnek támogatott lakhatást?