2024. február végén új minősített továbbképzés

A KézenFogva Alapítvány 2024. február végén új minősített továbbképzést indít Új utak a fogyatékos emberek családjainak személyi segítésében címmel

(régi FECSKE képzés)

A képzés célja:

Ezt a továbbképzést olyan szociális szakembereknek hirdetjük, akik fogyatékos személyeket otthonukban is gondoznak, vagy gondozni kívánnak. A résztvevők képesek lesznek a fogyatékos ember otthonában szakszerű szociális tevékenységet végezni, továbbá a családok életébe minél kompetensebb módon bekapcsolódni.
A képzés középpontjában a fogyatékos személy és családja, illetve az ebből eredő etikai és kompetencia kérdések állnak.
A résztvevők a képzés során megismerik a fogyatékosság „új” definíciójából eredő attitűd-, és szemléletváltozást, alapos ismereteket szerezzenek az ebből következő elméleti és gyakorlati kérdésekről.

A képzés engedélyszáma: T-05-016/2022
Továbbképzési pontérték: 45 pont
Időtartam: 40 óra (5 nap + vizsga)

Képzési díj: 70.000 Ft

A képzés időpontjai:

2024. február 27-28-29, március 7-8. Vizsga: 2024. március 20.

A képzés oktatói:

Kogon Zsófia, szociálpolitikus, a KézenFogva Alapítvány módszertani munkatársa, az Otthoni Segítés Szolgáltatás vezetője és Farkasné Dr. Gönczi Rita, egyetemi oktató, adjunktus, okleveles gyógypedagógus, tréner
Jelentkezni az alábbi linken lehet: https://forms.gle/AECn2qvSSWvxHwKQ8

Jelentkezési határidő: 2024. február 15.

A jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében fogadjuk!
A képzés vizsgával zárul. A vizsgára bocsátás feltétele az órák minimum 90 %-án való aktív részvétel.

A KÉPZÉS FŐ TÉMAKÖREI:

Új terminológiák a fogyatékos-ügyben
A fogyatékos emberek jogai és intézményrendszerének változásai az EU elvárásának tükrében
Kommunikáció, metakommunikáció, az információ áramlása a fogyatékos személyek között, illetve a fogyatékos személyek családjaiban
Konfliktuskezelés
A fogyatékos emberek életkori sajátosságai a normalizációs elv tükrében
A fogyatékos családtag hatása a család szerkezetének megváltozására
A segítő szakember kompetenciája a fogyatékos személy családjában
Saját munkám minőségének fejlesztése

A SZÁMONKÉRÉS MÓDJA:

Írásban és szóban: esetfeldolgozás dolgozat formájában, és a tanultakról beszámoló szóbeli vizsga formájában

További információ: sebestyen (pont) gabriella (kukac) kezenfogva (pont) hu