Támogatott Lakhatás jogi és projektvezetési online workshop

Számos kérés és kérdés érkezik hozzánk nap, mint nap arról, hogy szakmai szervezetek, intézményfenntartók hogyan tudnak új támogatott lakhatási szolgáltatást és egyéb közösségi alapú szolgáltatásokat létrehozni fogyatékos személyek számára, és azt a jogszabályoknak megfelelően, fentartható módon működtetni. Ezért a Kézenfogva Alapítvány Támogatott Lakhatás jogi és projektvezetési workshopot hirdet elsősorban a közeljövőben támogatott lakhatást indító szervezetek, illetve intézményfenntartók számára.

A workshop gyakorlatorientált, praktikus és jól használható információkat biztosít, a résztvevők megismerhetik a szolgáltatás indításának és működtetésének feltételeit, és ehhez kapcsolódóan gyakorlat orientált projektmenedzsment ismereteket szerezhetnek, annak érdekében, hogy a támogatott lakhatás megvalósításához a workshop végén kész tervvel rendelkezzenek a résztvevő szervezetek.
A 16 órás workshop fő témakörei:
· Támogatott lakhatás helye és szerepe a hazai szociális szolgáltatórendszerben
· Hazai jogi szabályozás és az ENSZ egyezmény követelményei a támogatott lakhatás szolgáltatás létrehozása vonatkozásában
· A Támogatott lakhatás Támogatott lakhatás fenntartója, a fenntartó szerepe a szociális szolgáltatások létrehozásában működtetésében
· Támogatott Lakhatás szolgáltatási környezete, szolgáltatási gyűrű, a támogatott lakhatás szolgáltatásai, a szolgáltatások biztosításának formái
· Támogatott Lakhatás személyi feltételek, tárgyi feltételek (lakhatás céljául szolgáló ingatlan, szolgáltatások céljául szolgáló ingatlan) akadálymentesség követelménye a támogatott lakhatásban, szakhatósági követelmények
· Az igénybe vevőkkel kötendő megállapodás, a szakmai program, a szervezeti és működési szabályzat, a szolgáltatókkal kötendő megállapodás, az együttélés szabályai, az SZMSZ, egyéni szolgáltatási terv kötelező tartalmi elemei, mintadokumentumok, az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó iratok
· A támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése
· A támogatott lakhatás célcsoportja. A fogyatékos személyek, mint potenciális igénybevevői kör. A jogosultság kritériumai, a fogyatékosság igazolása, komplex szükségletfelmérés, alapvizsgálat, igénybevétel folyamata jogi és szakmai követelmények
· A térítési díj megállapításának alapvető szabályai, személyi térítési díj, intézményi térítési díj jogi és szakmai követelmények
· Intézményi jogviszony megszűnése, megszűntetése, felmondás, jogorvoslatok
· Támogatott lakhatás szociális intézmény költségvetési támogatása, a költségvetési támogatás összege, igénylése, elszámolása, ellenőrzése, ütköző és nem ütköző (párhuzamosan igénybe vehető) szolgáltatások
· Információs források bemutatása (képernyő megosztással)
· Jogszabályok (információgyűjtési és kezelési technikák)
· A tematikába ágyazott projektmenedzsment fókuszú gyakorlati tanácsadás,
· Projektek hatékony megvalósításának módszertana
· Projekt terv céljának tisztázása, szereplők, feladataik meghatározása, időrend és prioritás helyes felállítása, önellenőrzési pontok meghatározása

A workshop kettős vezetés mellet valósul meg, előadói:
dr. Gazsi Adrienn, ügyvéd, fogyatékosságügyi szakértő, a KézenFogva Alapítvány jogásza
Kogon Zsófia, szociálpolitikus, a KézenFogva Alapítvány módszertani és szakpolitikai munkatársa, az Otthoni Segítés Szolgáltatás vezetője
A workshopon egy szervezettől max. 5 fő vehet részt, javasoljuk, hogy a támogatott lakhatás kapcsán érintett szakmai vezető, pénzügyi vezető és fogyatékos személyek ellátásával foglalkozó kollégák is vegyenek részt!
A workshop időpontja:
2024. február 7-8-án, és február 20-21-én 09.00-13.00 között
(A workshop a KézenFogva Alapítvány online ZOOM felületén lesz elérhető, melyre meghívót küldünk a jelentkezőknek.)
Ára: 127 000 Ft (100 000 Ft+áfa) Jelentkezési határidő: 2024. február 1. Az előadássorozat résztvevői számára egyéni kérdésekben, szervezetenként 1 órás személyes jogi és projektmenedzsment konzultációs lehetőséget biztosítunk a workshopot követően.
A workshopra jelentkezni az alábbi linken lehet: https://forms.gle/JmBh5eXcB34hGHq46
További információ: sebestyen (pont) gabriella (kukac) kezenfogva (pont) hu
A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében fogadjuk.