Őszi képzéseink – A KézenFogva Alapítvány akkreditált továbbképzéseket indít az alábbi témakörökben

 

Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek – az autizmus szempontú, infó-kommunikációs akadálymentesítés alapelvei

 

A képzés célja:

 

A képzési program célja, hogy az autizmussal élő gyermekek közvetlen és közvetett szociális ellátása területén érzékenyítsen, ismereteket adjon, és készségeket fejlesszen az érintett gyermekek és családjaik segítése érdekében. A képzési program sikeres elvégzésével a hallgató különböző szintű korszerű ismeretekre tesz szert, megismeri az autizmus spektrumzavar természetét, a terápiás alapelveket, a gyermekkori segítségnyújtás lehetőségeit, az ellátórendszert és a jogszabályi kereteket. A megszerzett ismeretek birtokában képes a szociális szakterületen belül hatékonyabban illeszteni szolgáltatásait az autista gyermekek egyéni igényeihez, továbbá eredményesebben tud a többi szakemberrel és a családdal partnerségben együttműködni, ezáltal elősegíti az autizmussal élő személyek társadalmi befogadását.

 

A képzés engedélyszáma:

T-05-072/2015

 

Továbbképzési pontérték:

45 pont

 

Időtartam:

45 óra (4 nap +10 óra otthoni munka)

 

 

Képzési díj:

28.000 Ft

 

A képzés időpontjai:

2016. október 18, november 2-3, november 10.

 

A változó jogszabályi környezet kihívásai a fogyatékos személyeket ellátóintézmények számára

 

A képzés célja:

 

A képzés célja a résztvevők felkészítése a szociális szférát szabályozó jogszabályi feltételrendszer változásának követésére, különös tekintettel azokra a kihívásokra, amelyet az EU-s elvárások jelentenek a területen működő szervezetek, szakemberek számára. A képzés fókuszában a támogatott lakhatás lesz!

 

A képzés engedélyszáma:

T-05-076/2014

 

Továbbképzési pontérték:

30 pont

 

Időtartam:

30 óra (4 nap)

 

 

Képzési díj:

32.000 Ft

 

A képzés időpontjai:

2016. október 5-6, október 19-20.

 

 

Fogyatékos személyek szociális segítésének új útjai

 

A képzés célja:

 

A képzést minden olyan, különböző szakterületen, és különböző alap, vagy szakképesítéssel rendelkező szakember számára ajánljuk, akik munkájuk során fogyatékos emberekkel kerülnek kapcsolatba.

A képzés célja széles körű, gyakorlatorientált, korszerű ismeretek átadása a fogyatékos személyekkel összefüggésben. A képzésen a résztvevők szakmai ismereteinek bővítése, kompetenciájának fejlesztése és attitűdformálása kerül előtérbe.

 

A képzés engedélyszáma:

T-05-068/2015

 

Továbbképzési pontérték:

30 pont

 

Időtartam:

33 óra (3 nap + 1 nap gyakorlat)

 

 

Képzési díj:

23.000 Ft

 

A képzés időpontjai:

2016. november 8-9, november 16, december 2.

 

Szexualitással kapcsolatos konfliktusok kezelése fogyatékos felnőttek intézményi ellátása során

 

A képzés célja:

 

A tréning célja olyan ismeretek átadása az értelmileg sérült emberekkel foglalkozó szakemberek számára, amelyek az értelmi fogyatékos felnőttek szexuális viselkedésével kapcsolatos kérdéseket, problémákat, döntési helyzeteket, a konfliktusok esetén a megfelelő bánásmód kialakítását elemzi és tisztázza. A képzés során a hallgatók olyan készségekre tesznek szert, amelyek célja a kommunikáció megkönnyítése, a személyes és intézményi hozzáállás tisztázása, a szexualitás megéléséhez szükséges keretek és feltételek kialakítása, konfliktuskezelés az önkielégítés, a gyermekvállalás, illetve szexuális erőszak kapcsán.

 

A képzés engedélyszáma:

S-05-036/2015

 

Továbbképzési pontérték:

30 pont

 

Időtartam:

30 óra (3 nap)

 

 

Képzési díj:

35.000 Ft

 

A képzés időpontjai:

2016. november 17-18., december 1.

 

 

A képzések helyszíne: KézenFogva Alapítvány, 1093 Budapest, Lónyay u. 19.

Jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében fogadjuk.

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 30., a jelentkezések sorrendjében

(kivétel az EGT képzés, ahol a szabad helyekre a jelentkezés sorrendjében fogadjuk még a jelentkezéseket)

 

További információ: Sebestyén Gabriella, Tel: 1/215-5213, sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu