Új, akkreditált továbbképzések indulnak alapítványunknál

A KézenFogva Alapítvány budapesti székhelyén szociális továbbképzéseket hirdet az alábbi témakörökben:

Könnyen érthető kommunikációt (kék) használó szociális segítők intenzív képzési programja

(T-05-120/2012)

Továbbképzési pontérték:

30 pont

 

Időtartam:

30 óra

 
 

Részvételi díj:

25 000.- Ft

 
 

A módszer segítségével az értelmileg sérült, az olvasási nehézségekkel küzdő, valamint a nyelvi zavarokkal küzdő emberek számára is könnyebben adhatók át a szükséges információk, így jobb minőségűek lehetnek a szociális szolgáltatások.

További információk...

 

Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek – az autizmus szempontú,

info-kommunikációs akadálymentesítés alapelvei

 (T-05-102/2012)

 

Továbbképzési pontérték:

45 pont

 

Időtartam:

45 óra

4 nap

A második képzési napot követő önálló munkavégzés - otthoni feladatok  + 10 óra

 
 

Részvételi díj:

26 000.- Ft

 
 

 

A képzési program célja, hogy az autizmussal élő gyermekek közvetlen és közvetett szociális ellátása területén érzékenyítsen, ismereteket adjon, és készségeket fejlesszen az érintett gyermekek és családjaik segítése érdekében. A képzési program sikeres elvégzésével a hallgató különböző szintű korszerű ismeretekre tesz szert, megismeri az autizmus spektrumzavar természetét, a terápiás alapelveket, a gyermekkori segítségnyújtás lehetőségeit, az ellátórendszert és a jogszabályi kereteket. A megszerzett ismeretek birtokában képes a szociális szakterületen belül hatékonyabban illeszteni szolgáltatásait az autista gyermekek egyéni igényeihez, továbbá eredményesebben tud a többi szakemberrel és a családdal partnerségben együttműködni, ezáltal elősegíti az autizmussal élő személyek társadalmi befogadását.

További információk...

 

A fejlődésmenetükben súlyosan akadályozott (FSA) személyek kommunikációs segítése a szociális ellátások rendszerében

 

(T-05-112/2012)

 

Továbbképzési pontérték:

50 pont

 

Időtartam:

60 óra

 
 

Részvételi díj:

40 000.- Ft

 
 

 

A képzés célja a szociális szakembereknek a fejlődésmenetükben súlyosan akadályozott kliensekkel (továbbiakban FSA) való kommunikációjának javítása. A képzés célja segíteni azokat a szakembereket akik FSA személyek diagnosztikájával foglalkoznak, valamint akik az FSA személyek fejlesztésével és/vagy rehabilitációjával, korai gondozásával, fejlesztő felkészítésével, ill. állapotváltozásuk következtében szükségessé váló intervencióval kapcsolatban döntéseket hoznak.

További információk...

 

A gondozástól a támogatásig

 

(s-05-062/2012)

 

Továbbképzési pontérték:

35 pont

 

Időtartam:

60 óra

(3 blokk, alkalmanként 2 nap, napi 10 órában)

 
 

Részvételi díj:

60 000.- Ft

 
 

 

A tréning célja, hogy a résztvevők megértsék a különbséget a gondozás és támogatás között, eljussanak a gondozói attitűdtől a segítői attitűdre. Képessé váljanak a kompenzáló magatartás helyett az aktivizáló magatartásra, valamint a képesek legyenek a segített személyt önállóságuk megélésében és személyiségük kibontakoztatásában támogatni.

További információk...

Hatékony eszközök mindennapi szakmai konfliktusaink megoldásához

 

(S-05-052/2013)

 

Továbbképzési pontérték:

30 pont

 

Időtartam:

45 óra

 
 

Részvételi díj:

34 000 Ft

 
 

A képzés célja, hogy a résztvevők megismernek és begyakorolnak néhány mediációs eszközt szakmai konfliktusaik megoldására. A tréninget végigkíséri, és egyben jól kiegészíti a szupervíziós folyamat, melynek során a résztvevőknek lehetősége nyílik a konfliktushelyzeteikben átélt élményeikre személyes szinten rálátni, a konfliktusokban elfoglalt szerepüket egy külső aspektusból megtapasztalni és megismerni. A képzés során fejlődik szakmai személyiségük, melynek eredményeképpen szakmai munkájuk minősége emelkedik.

További információk...

A kezdeményező újító tanulás gyakorlata, mint a vezetői változásmenedzsment eszköze

 

(s-05-063/2012)

 

Továbbképzési pontérték:

30 pont

 

Időtartam:

40 óra

 
 

Részvételi díj:

50 000 Ft

 
 

 

A képzés célja a tanuló innovatív szervezet kialakítása, a változási kultúra, a specifikus vezetői szerepek és kommunikáció megismerése. A képzést kifejezetten a szociális ellátó rendszerben dolgozó közép és felső vezetők számára dolgoztuk, mely során különös tekintettel voltunk a szociális ellátó rendszerben jelenleg zajló átalakulásokra, új struktúrák kialakulására.

További információk...

 

Zenei nevelés, zenetanítás , speciális színes kotta módszer a sajátos nevelési igényű személyeknél

 

(T--05-106/2012)

 

Továbbképzési pontérték:

30 pont

 

Időtartam:

30 óra

 
 

Részvételi díj:

35. 000.- Ft

 

A képzés helyszíne:

Budapest, II. Szilfa utca 4. Pasaréti Ferences Alapítvány Háza

 
 
   

A képzés célja az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása, amin keresztül a résztvevők szakemberek megismerik a speciális színes kotta módszert, melynek segítségével ellátottaikat, értelmi képességüktől függetlenül képesek megtanítani a hangszeres együtt muzsikálásra.

További információk...

A képzésekre a jelentkezési határidő: 2015. október 26. A jelentkezési lap innen letölthető.

További információ Sebestyén Gabriellától kérhető az 1/215-5213-as telefonszámon, vagy a sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu e-mail címen.