Stratégiai munkakonferencia

Stratégiai munkakonferencia az értelmi, halmozottan fogyatékos és autista embereknek szolgáltató civil szervezetek részvételével

A Kézenfogva Alapítvány 2006. április 18-19-én, Budapesten munkakonferenciát szervez. A konferencia célja az értelmi, halmozottan fogyatékos és autista személyeknek szociális szolgáltatást nyújtó szervezetek szakmai érdekei, a szervezetek működését érintő problémák és szükségletek megfogalmazása. A konferencia további célja egy közép- és hosszú távú stratégiai terv közös kialakítása.

A Kézenfogva Alapítvány egyik kiemelt törekvése, hogy az értelmi, halmozottan fogyatékos és autista személyeknek szolgáltató civil fenntartású szervezetek fejlődését, szolgáltatásaik jobbítását segítse. Ezért az elmúlt több mint egy évtizedben úgy alakítottuk ki az alapítvány szervezeti és működési struktúráját, hogy ennek a feladatnak minél hatékonyabban megfeleljünk: igyekeztünk rendszeresen felmérni e szervezetek szükségleteit, részt vállalni az új módszerek, szolgáltatási metodológiák kialakításában és a szociális területen dolgozó szakemberek képzésében, továbbképzésében.

Most a Kézenfogva Alapítvány mind szervezeti működése, mind pedig ismertsége okán képes rá, hogy tudatosabban folytassa tovább tevékenységét. Így lehetőségünk nyílik arra, hogy a szolgáltató szervezetek problémáit és szükségleteit erősebben jelenítsük meg, a közösen kidolgozott javaslatainkat a szakmapolitikai döntéshozók figyelmébe ajánljuk, illetve, hogy magunk is részt vegyünk – a szakmai munkát segítő – döntések előkészítésében és a döntéshozatalban. E célokkal összhangban pályázatot nyújtottunk be az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz, hogy az értelmi, halmozottan fogyatékos és autista személyeknek szociális szolgáltatást nyújtó civil fenntartású intézmények módszertani központjának kijelölését elnyerjük. A pályázat eredményéről jelenleg még nincsenek információink, azonban – függetlenül a sikertől vagy az esetleges elutasítástól – újabb lépést szeretnénk tenni ezen a téren. Az a célunk, hogy a közeljövőben az érintett szervezettekkel közösen egy közép- és hosszú távú stratégiát készítsünk az előttünk álló megoldandó feladatokról.

Ennek érdekében hívjuk az értelmi, halmozottan fogyatékos és autista embereknek szociális szolgáltatást nyújtó civil szervezetek képviselőit 2006. április 18-19-én Budapesten tartandó – a Nemzeti Civil Alapprogram által támogatott – munkakonferenciánkra. A két napban plenáris üléseken és nagyrészt munkacsoportokban (lakhatást nyújtó szolgáltatások, nappali ellátást nyújtó szolgáltatások, támogató szolgálatok, foglalkoztatás, érdekérvényesítés a civil szervezetek működésének minden szolgáltatás-típust érintő problémáinak ügyében), előre elkészített javaslatok és vitaanyagok alapján szeretnénk közös álláspontot kialakítani mind módszertani, szakmai kérdésekben, mind pedig a szervezetek működési problémáit érintő ügyekben.

A konferenciával kapcsolatban érdeklődni lehet a verdes.tamas@kezenfogva.hu e-mail címen, vagy a 061 215 5213-as telefonszámon.

Program (pdf)