Lépésről, lépésre

Elkészültek a Közös utakon Európában – Az intézményi férőhelykiváltás tapasztalatai különböző országokban (STEPS) projektünk szellemi termékei.

A projekt célja az, hogy olyan tananyagokat, képzést fejlesszen és dolgozzon ki, amelyek felkészítik a nagy intézetekben élő lakókat és a velük foglalkozó szakembereket a támogatott lakhatásba való kiköltözésre.

A program egyediségét az adja, hogy nem csak a szakember az oktató, hanem egy tapasztalati szakértővel közösen tartják meg a tréninget. Lezajlott az első trénerpárok felkészítése és jelenleg a tananyagok tesztelése zajlik.