KézenFogva Alapítvány jogsegélyszolgálat

A program célcsoportja az értelmi fogyatékos, halmozottan sérült és autista emberek köre, valamint hozzátartozóik és a velük hivatásszerűen foglalkozó szakemberek.
 

A KézenFogva Alapítvány jogsegélyszolgálata jogi tanácsadást kizárólag az alábbi ügycsoportokban biztosít:

 • hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményét sértő esetek (foglalkoztatási, képzési-oktatási, egészségügyi, szociális, lakhatási területen)
 • fogyatékos személyeket – hozzátartozóikat megillető ellátások és támogatások, rehabilitációs ellátások, egészségügyi ellátások, személyes gondoskodást nyújtó ellátások etc.
 • sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása
 • munkajogi kérdések, megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos speciális kérdések, komplex rehabilitáció
 • polgári jogterület - cselekvőképességet érintő gondnokság, támogatott döntéshozatal, gyermektartás, rokontartás kérdései, szülői felügyelet etc.

Hogyan segítünk?

A célcsoportunkhoz tartozó személyeknek szóbeli vagy írásbeli tájékoztatást adunk a jogszabályokról és szakmai tapasztalatainkról.
Tájékoztatás - keretében az ügyfél általános információkat kap a kérdésére, jogokról és a kötelezettségekről, a követhető/követendő eljárásokról, a lehetséges jogorvoslati lehetőségekről.
 
Tekintettel limitált erőforrásainkra, kizárólag a felsorolt ügycsoportok vonatkozásában tudunk segítséget nyújtani.
 
Jogi képviseletet kizárólag szűk körben, közérdekű vagy precedens értékű ügyekben egyéni elbírálás alapján biztosítunk.
 

Amiben biztosan NEM tudunk segíteni:

 • hiteltartozással kapcsolatos ügyek
 • végrehajtási ügyek
 • büntető ügyek
 • adótanácsadás
 • gondnokság alá helyezési eljárásban jogi képviselet
 • ügyvédi ellenjegyzést igénylő okirat szerkesztés (ingatlan ajándékozás, adásvétel, öröklési szerződések stb.)

Kapcsolatfelvétel:

 • Telefonos jogsegélyt az ország egész területéről helyi díjszabással hívható kék szám 06-40-200-320 hívásával kérhet minden héten, pénteken 10.00 és 16.00 óra között.
 • Online jogsegélyszolgálat: nehagydmagad@kezenfogva.hu
 • Személyes találkozásra időpontot a telefonos jogsegély nyújtás időpontjában lehet kérni. Ügyvédeinkkel személyes találkozót csak akkor tudunk biztosítani, ha az ügy a Kézenfogva Alapítvány tevékenységi körébe tartozik és a telefonos vagy emailen történő tanácsadás valamilyen okból nem lehetséges. Személyes találkozásra a jogsegély szolgáltatás ügyeleti idejében (minden héten, pénteken 10.00 és 16.00 óra között) kerülhet sor, ezen felül sem személyesen, sem telefonon nem tudunk az Önök rendelkezésére állni.
A KézenFogva Alapítvány munkatársai, ügyvédei, gyakornokai és önkéntesei a jogsegélyhez forduló személyek ügyeivel kapcsolatos információkat csak egymás között, szakmai konzultáció céljával osztják meg. Ezen információkat harmadik személy részére nem adják ki.
 
Kérjük, hogy eredeti dokumentumot postai úton ne küldjenek, mert nem áll módunkban a dokumentumokat visszapostázni!
 
Jogi képviselővel rendelkezőknek nem áll módunkban jogi tanácsot nyújtani.
Mind a KézenFogva Alapítvány, mind az adott ügyben eljáró ügyvéd fenntartja a jogot, hogy az adott ügy elvállalása tekintetében saját szakmai belátása szerint döntsön.
 
A hozzánk forduló ügyfelek nagy számára és munkatársaink leterheltségére tekintettel kérjük, vegye figyelembe, hogy válaszunkat az ügy bonyolultságától és egyéb körülményektől függően általában 10 héten belül tudjuk elküldeni.
Erre figyelemmel az azonnali intézkedést igénylő, sürgős, valamely jogvesztő határidő előtt 1-2 nappal történő megkeresésekre az időben történő válaszadás nem garantált!
 
A KézenFogva Alapítvány tevékenységi körébe nem tartozó kérdésével az alábbi szerveket megkeresését javasoljuk:
 • Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Irodája / Családi tudakozó - Szociális tájékoztatás, tanácsadás (http://csaladitudakozo.kormany.hu)
 • Kormányhivatal mellett működő Jogi Segítségnyújtó Osztály (06-1-7000-952), illetve az Áldozatsegítő Osztály (06-1-7000-950)
 • Munkajog, társadalombiztosítás területén: Jogpont+ jogsegélyszolgálat (http://jogpontplusz.hu/)
 • Büntető végrehajtással, menedékjoggal és rendészeti joggal kapcsolatosan a Magyar Helsinki Bizottság nyújt segítséget.   

Jogi segítségnyújtó szolgálatok:

AOSZ jogsegély: http://aosz.hu/jogsegelyszolgalat/http://aosz.hu/jogsegelyszolgalat/

SINOSZ jogsegély: http://sinosz.hu/tag/jogsegelyszolgalat/http://sinosz.hu/tag/jogsegelyszolgalat/http://sinosz.hu/tag/jogsegelyszolgalat/

MVGYOSZ jogsegély: http://www.mvgyosz.hu/jogsegelyszolgalat

Motiváció Alapítvány jogsegély: http://www.motivacio.hu/A-szolgaltatas-igenybevetelenek-feltetelei/101/http://www.motivacio.hu/A-szolgaltatas-igenybevetelenek-feltetelei/101/

Helsinki Bizottság jogsegély: http://www.helsinki.hu/miben-segithetunk/

Egyenlő Bánásmód Hatóság  + megyei referensek: http://www.egyenlobanasmod.hu/article/index/megyei_referensek

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság: http://www.nfh.hu/http://www.nfh.hu/

Az ellátott-jogi és betegjogi képviselők: http://www.obdk.hu/ellatottjogi-kepviselok-elerhetosegei-2.html